Home
Doelgroep werknemers
Doelgroep werkgevers
Missie
Werkwijze
Kosten
Contact
Profiel
Symbool klaproos
Ervaringen cliënten


Doelgroep werknemers

Geke-coaching richt zich in eerste instantie op medewerkers in de gezondheidszorg. Vanuit jarenlange ervaring en waarneming in deze sector is Geke-coaching bekend met regelmatig terugkerende thema’s, uitdagingen en knelpunten, zowel op de werkvloer als in het midden-management, zoals:

  • psychische en lichamelijke werkbelasting;
  • balans tussen draagkracht en draaglast;
  • hard werken versus ontwikkeling;
  • de broze balans tussen investering (zowel psychisch als lichamelijk) en rendement (zowel zakelijk middels arbeidsvreugde en salaris als toegevoegde waarde).

Medewerkers in de gezondheidszorg werken vaak hard om de zorg voor hun cliënten te realiseren binnen het spanningsveld van budgetproblematiek, hoog ziekteverzuim en wijzigende regelgeving. Om de zorg te kunnen leveren die hun voor ogen staat gaan ze soms een stap te ver, waardoor gevaar voor uitputting en opbranden ontstaat. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, die niet allemaal beinvloedbaar zijn. Geke-coaching houdt rekening met wat wel en niet te veranderen is en richt zich vervolgens op de factoren die wel te beinvloeden zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het instrument “cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid” (Covey). De instrumenten en inzichten die door coaching worden aangereikt zullen leiden tot nieuwe inzichten in je eigen functioneren en handelen. Uiteraard zal dit ook van invloed kunnen zijn op bepaalde zaken in je privéleven.

Loop je al een poosje met het idee: is dit alles?

Vind je jouw manier van communiceren niet altijd even effectief is en wil je dit veranderen?

Ben je niet tevreden met je werk en wil je er meer van maken op je huidige werkplek?

Ben je de grip op je werk soms kwijt? Wil je de oorzaak hiervan kennen, zodat je de regie terug kunt pakken?

Dan is het tijd voor coaching:

  • haal meer uit je huidige werk, je relaties en je leven;
  • ga samen met Geke-coaching op zoek naar nieuwe uitdagingen;
  • durf te kijken naar je eigen rol en vraag je af wat jij wilt en kunt veranderen;
  • maak verrassende nieuwe keuzes in je werk en/of je leven.

Na 4 tot 8 coachingssessies, zul je merken dat je meer aan kunt en vitaler in het leven staat.

to Top of Page